Illustrationer till tidningen Chef.

Arbetstidsförkortning.

Krishantering

Dubbla chefer.

bylinnea@gmail.com / 0739 414 469