Borås kvinnojour

GP

Kungliga porträtt.

BRIS, affischer.

Förslag på logotyp till målgången, Volvo Ocean Race. (Stendahls Reklambyrå).

Hus till karta. Mecka Reklambyrå.

Illustrationer till bok om släkten Wallenstam.

bylinnea@gmail.com / 0739 414 469