Illustrationer till tidningen Kollega. Om diskriminering på arbetsmarknaden. Se fler här.

Illustrationer till Unionens tidning, Kollega.

Nedmonteringen av A-Kassan.

Om kompetensbrist.

Om Personlighetstester

bylinnea@gmail.com / 0739 414 469