Länsstyrelsen i Dalarna. Vägen in, illustrationer till broschyr om intregrationsarbete. Helikopter Brand Design.

Omslag.

Vägen till språk och utbildning.

Vägen till en god och jämlik hälsa.

Vägen till arbete.

Vägen till bostad.

Vägen till social sammanhållning och delaktighet.

Karta.

HOME

© 2014 Linnea Blixt
bylinnea@gmail.com / 0739 414 469