Länsstyrelsen i Dalarna. Vägen in, illustrationer till broschyr om integrationsarbete. Helikopter Brand Design.

Omslag.

Vägen till språk och utbildning.

Vägen till en god och jämlik hälsa.

Vägen till arbete.

Vägen till social sammanhållning och delaktighet.

bylinnea@gmail.com / 0739 414 469