2018-01-12

SKB.

2018-01-12

Synskadades riksförbund.

2018-01-12

Stockholms Byggmästareförening. Ett hus blir till.

2017-08-13

ABF, omslag och illustrationer till kurskatalog höst 2017.

2017-08-13

Illustration till Arbetsförmedlingens tidning, På jobbet.

2017-08-13

Illustration till Arbetsförmedlingens tidning, På jobbet.

2016-12-20

ABF, omslag till kurskatalog vår 2017.

2016-11-11

Illustration till Arbetsförmedlingens tidning, På jobbet.

2016-11-11

Illustrationer till Hemma i HSB.

2016-08-11

ABF, kurskatalog höst 2016.

2016-08-11

Bokomslag, Lindelöws.

2016-08-11

Urval från Hemma i HSB nr 2 och 3.

2016-08-11

Illustrationer till Familjebostäders tidning, Familjär.

2016-08-11

Illustrationer till Arbetsförmedlingens tidning, På Jobbet.

2016-08-11

Illustrationer till tidningen Access.

2016-08-11

TV-seriernas värld. Ett reportage om inredning i TV-serier. JM, Baluba.

The Affair

River.

Downton Abbey

Mad Men.

HOME

© 2014 Linnea Blixt
bylinnea@gmail.com / 0739 414 469