Rånemålet i Böle är en lärobok i den fantastiska dialekten Rånebondska som talas av ett fåtal person vid Råneå älvdal.

Boken är mitt examensarbete på HDK 2005.

HOME

© 2014 Linnea Blixt
bylinnea@gmail.com / 0739 414 469