Redesign för Göteborgs Frisörskola.

Visitkort

Bokningskort

Gammal hemsida

Förslag på ny hemsida

Redesign på logotyp för Tranås Wagnfabrik.

Gammal logo

Förslag på ny logo

Redesign på logotyp för FFIA (Adoption Agency).

Gammal logo

Förslag på ny logo

Redesign för Fodermix.

Gammal logo

Ny logo

Gammal hemsida

Ny hemsida

HOME

© 2014 Linnea Blixt
bylinnea@gmail.com / 0739 414 469