Illustrationer till Region Stockholm.

Dansa utan krav. Dans för unga tjejer som mår dåligt.

Illustrationer till Region Stockholm.

Må bra med kultur. Kulturkurser för nyanlända och asylsökande ungdomar.

bylinnea@gmail.com / 0739 414 469