Illustrationer till tidningen Kollega. Diskriminering på arbetsmarknaden. Coronaoro.

Se fler här.

Illustrationer till CRM-konsulternas webb.

Illustrationer till tidningen Kollega. Om kompetensbrist. Se fler här.

Illustrationer till tidningen Chef. Om arbetstidsförkortning.

Se fler här.

Miljö. Opublicerad

Illustrationer till tidningen Kollega. Om Personlighetstester

Unionen

Vektorillustration

ABF, kurskatalog hösten 2015.

Vectorillustrationer. Opublicerat.

bylinnea@gmail.com / 0739 414 469