GO TO > 2015

2016-12-20

ABF, omslag till kurskatalog vår 2017.

2016-12-11

Illustration till Arbetsförmedlingens tidning, På jobbet.

2016-11-11

Illustrationer till Hemma i HSB.

2016-08-11

Illustrationer till Familjebostäders tidning, Familjär.

2016-08-11

Illustrationer till Arbetsförmedlingens tidning, På jobbet.

2016-08-11

ABF, kurskatalog höst 2016.

2015-10-26

Illustrationer till tidningen Access.

Hemma i HSB nr 5. Dilemmat.

Länsstyrelsen i Dalarna. Vägen in, illustrationer till broschyr om intregrationsarbete. Helikopter Brand Design.

Omslag.

Vägen till språk och utbildning.

Vägen till en god och jämlik hälsa.

Vägen till arbete.

Vägen till social sammanhållning och delaktighet.

Hemma i HSB, april 2015. Juridiktema.

Hemma i HSB, januari 2015. Om att flytta ihop.

Hemma i HSB, december 2014. Om julstress.

Hemma i HSB, december 2014. Om bostadsbristen.

Illustrationsmanér till Regeringskansliet.

Illustrationer till ICA:s tidning Hållbar Hälsa.

Artikel om hur man hanterar olika situationer på arbetsplatsen.

Artikel om skyddsnät inom företagsvården.

ABF, kurskataloger 2013 – 2015.

© 2014 Linnea Blixt
bylinnea@gmail.com / 0739 414 469